Home - Tarieven - Info - ContaCT

Neel de Haan
Praktijk voor Supervisie & Coaching

Iets over mijzelf
Ik ben geboren in 1958. Na de middelbare scchool heb ik de opleiding muziektherapie op Middeloo in Amersfoort gevolgd. In augustus 1981 ben ik gaan werken als muziektherapeut in de revalidatie. Na 25 jaar heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs.  In september 2006 ben ik als docent gaan werken op de Hogeschool Utrecht, opleiding creatieve therapie. Ik kende de opleiding al drie jaar, omdat ik vanaf 2003 als  buitensupervisor aan de school was verbonden. Ik ben supervisie op de opleiding blijven geven en startte daarnaast mijn eigen supervisiepraktijk aan huis.

Wie komen bij mij in supervisie?
Veelal geef ik supervisie aan vaktherapeuten die hun registratie willen halen of nog extra ontwikkelingsondersteuning willen bij hun werk. Ook komen andere professionals uit de zorg en welzijnssector in mijn praktijk.

Praktisch
Mensen hebben verschillende vragen die ze willen uitwerken in de supervisie. Uitgangspunt in de supervisies die ik geef,  is de leervraag van de supervisant. Na een kennismakingsgesprek, waarin we beiden kijken en voelen of het klikt, wordt een start gemaakt met het supervisietraject. Dit traject bestaat gemiddeld uit 12 bijeenkomsten van een uur.

Werkwijze
Van iedere bijeenkomst wordt een reflectie geschreven, die samen met de werkvraag uiterlijk een dag voor de volgende supervisie worden gemaild. De reflectie en de werkvraag zijn de basis voor het gesprek.
Ik werk graag in het hier en nu. Dat betekent dat wat aan de orde is op het moment van het gesprek, ook aan de orde kan komen ik in de supervisiesessie.  Aan “ruis, in de zin van een ervaring die op dat moment op de voorgrond staat, mag aandacht worden gegeven. Daardoor ontstaat ruimte om verder te gaan.

 


Neel de Haan - Theo Uden Masmanstraat 2 - 3813 ZE  Amersfoort - T 033 - 480 43 17

neeldehaan@gmail.com